බුද්ධ රශ්මි | www.buddharashmi.net

බුද්ධජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව

බුද්ධ රශ්මි | www.buddharashmi.net

අභිධර්මය

බුද්ධ රශ්මි | www.buddharashmi.net

ධර්ම ග්‍රන්ථ

බුද්ධ රශ්මි | www.buddharashmi.net

ධර්ම දේශනා

බුද්ධ රශ්මි | www.buddharashmi.net

ධර්ම දානමය පින්කමට එක්වීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්...

ඔබ සතු ව ඇති ධර්ම දේශනා, ධර්ම ග්‍රන්ථ ආදිය මේ ඔස්සේ අප වෙත ලබා දීමට ඔබ ට අවස්ථාව ඇත.

PREV
NEXT

සාරං ච සාරතෝ ඤත්වා – අසාරං ච අසාරතෝ
තේ සාරං අධිගච්ඡඑන්ති – සම්මා සංකප්පගෝචරා

සරු දෙය සරු ලෙස ට ත්, නිසරු දෙය නිසරු ලෙස ට ත්, හැඳිනගෙන නිවැරදි කල්පනාවේ යෙදෙන්නෝ සරු දෙය ම ලබති.
What is essential they regard as essential, What is unessential they regard as unessential, they who entertain right thought realize the essential.

ත්‍රිපිටකය

පාලි සහ සිංහල අන්තර්ගතයන් සහිත බුද්ධජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පහසු පරිහරණය සඳහා සකස් කර ඇත.

  • මෙ ම වෙබ් පිටු සකස් කෙරෙමින් පවතින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

  • විනය පිටකය
  • සූත්‍ර පිටකය
  • අභිධර්ම පිටකය

දහම් ලිපි පෙළ

ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථයන් ප්‍රමුඛ මහා සඟරුවන විසින් රචිත ධර්ම ග්‍රන්ථයන් ඇසුරු කරගනිමින් සකස් කරන ලද දහම් ලිපි පෙළකි.

පිරිත් දේශනා

උතුම් පිරිත් දේශනාවන් පෙළක් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අවකාශ සලසා ඇත. (අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සජ්ඣායනා කර ඇත).

  • මහාමංගල සුත්‍රය
  • රතන සුත්‍රය
  • කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය
  • ...

අභිධර්මය

පරමාර්ථ දේශනා හෙවත් අභිධර්ම දේශනා පිළිබඳ මෙ හි දී ලිපි පෙළක් ලෙස විස්තර කර ඇත. ධර්ම සාකච්ඡාව පිටුව ඔස්සේ ද, අභිධර්ම කරුණු පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ හැකි ය.

ධම්මපදය

ධම්මපදයේ අන්තර්ගත සියලු ම ගාථාවන් පාලි සහ සිංහල භාෂාද්වයෙන් ම ශ්‍රව්‍යදෘශ්‍ය මාධ්‍යයක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

සදහම් පත්‍රිකා

බෞද්ධයකු වශයෙන් දැනගත යුතු ම ඉතා වැදගත් ධර්ම කරුණු පෙළක් සැකෙවින් සදහම් පත්‍රිකා පෙළක් ලෙසින් දක්වා ඇත.

අන්තර්ජාල දහම් පාසල

දහම් පාසල තුළ කෙරෙන දහම් අධ්‍යාපනය තවදුරටත් සාර්ථක ව සිදුකිරීම උදෙසා දහම් අධ්‍යාපනය ලබන සහ ලබාදෙන්නා වූ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් සකස් කර ඇත.

බුද්ධ වංශ

දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ සිට අප ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා වන සියලු බුදුවරයාණන් වහන්සේලා ගේ බුද්ධවංශයන් දැක් වේ.

බෞද්ධ සාහිත්‍යය

බුදුදහමේ ආබාසය ලද සිංහල බෞද්ධ සාහිත්‍යය සහ එ මගින් බිහි වූ සාහිත්‍ය කෘති පෙළක් මේ ඔස්සේ කියවීමට ඔබ ට අවස්ථාව ඇත.

TOP