අතිපූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් රචිත බෞද්ධ ග්‍රන්ථ පෙළ

 
 Size
Name 
 

රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නා හිමි චරිතවත සහ අනුමෙවෙනි දම් දෙසුම් 15 ක්.

වෙළඳපොලේ කාලීන ව ඉතා අඩු මිලකට මේ පොත් සැපයීම ට හැකි ව ඇත්තේ ධර්ම දානමය කුසලයේ වටිනාකම අවබෝධ කරගත් සැදැහැවතුන් නිසා ය.

ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ඔබ ගේ පරිත්‍යාගයන් පිරිනැමිය හැකි බව කරුණාවෙන් යුතු ව මතක් කර සිටිමු.

www.rerukanemahanahimi.lk

TOP