දහම් පාසල් පාඨ ග්‍රන්ථයන්

පළමු ශ්‍රේණියේ සිට දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය සහ ධරමාචාර්ය ශ්‍රේණිය දක්වා වූ සියලු ම ශ්‍රේණි සඳහා අදාළ වන දහම් පාසල් පාඨ ග්‍රන්ථයන් සියල්ල ම නො මිලයේ ලබාගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

මේ අනුව සියලු දහම් පාසල් ආචාර්යවරුන් ට, දහම් පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ට සහ විදේශ ගත වී සිටින බෞද්ධ දුවා දරුවන් හට දහම් අධ්‍යාපනය සිදුකරගෙන යාමේ අවකාශය සැලසේ. දහම් පාසල් පාඨ ග්‍රන්ථ තුළ සමස්ත බුදුදහම පිළිබඳ, බුදුදහමේ මූලික හරය පිළිබඳ, බෞද්ධ සාරධර්ම පිළිබඳ, බුද්ධ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් පිළිබඳ, පාලි භාෂාව පිළිබඳ, බෞද්ධ භාවනා ක්‍රම පිළිබඳ ව ආදී බොහෝ කරුණු පිළිබඳ සැකෙවින් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙ ලෙසින් දහම් පාසල් ග්‍රන්ථයන් අන්තර්ජාලයට එක් කර ඇත්තේ තවදුරටත් විභාග සමතුන් හෝ විභාග සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා නො වේ. සාරධර්ම, ගුණධර්ම සුරකින, සිරිත් විරිත් අගයන දැහැමි සමාජයක් බිහි කර ගැනීම උදෙසා ම ය. අන්තර්ජාල දහම් පාසල ඔස්සේ ඉදිරිපත් කර ඇති මෙ ම දහම් ග්‍රන්ථයන් පරිශීලනය කර උගතුන් නො ව බුද්ධිමතුන් බිහි වේ වා යන්න අප ගේ ප්‍රාර්ථනය යි.

දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය

ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය

TOP